Modelová železnice

Modelová železnice

Hrubá stavba modelového kolejiště pod stropem


Modelová železnice - Hl. stránka > Kolejiště-rozcestník > Kolejiště G - stavba

Tato stránka představuje hrubou stavbu domácího podstropního kolejiště. Stránka je pro názornost doplněna fotografickými materiály. Kolejiště je sestaveno z několika dřevovláknitých desek a je až na ozubnicový úsek celé ve vodorovné niveletě. Z prostorových důvodů je umístěno pod stropem.
Jako stavební materiál byly použity dřevovláknité desky a jako nosné součásti byly použity ocelové stavebnicové díly a části instalovaného nábytku. Pro připevnění kolejí byly použity normální hřebíčky. Na stoupání bude použita modelová ozubnice. Některé modely vyjedou se soupravou úsek s ozubnicí i bez jejího použití například naše oblíbená U25.0. Hrubou stavbou kolejiště je model v podstatě hotov, neboť se divák kouká ze spoda a nepotřebuje vidět krajinu. Krajina bude postupně doplňována o stavební objekty, pouliční(drážní) osvětlení a přírodní porost (stromy a keře).Další snímky již ukazují provozní zkoušky na nové úzkokolejné dráze. Jako zátěžová souprava byla vybrána vozová sada úzkokolejných vozů z polních či veřejných úzkokolejných železnic s velmi krátkým rozvorem z důvodů instalace velmi malých poloměrů. Lokomotivy byly vybrány také tak - tedy lokomotivy 2-nápravové nebo 3-nápravové nebo lokomotivy s otočnými podvozky.