Modelová železnice

Modelová železnice

Pendel automat domácí modelové železnice


Modelová železnice - hl. stránka > Elektronická zapojení > Pendl automat

Pvní obrázek znázorňuje elektrické schéma automatu, druhý pak schéma pro zapojení potenciometru R22 a třetí zobrazuje připojení zařízení ke kolejím. Je vhodný pro automatický provoz neuzavřeného kolejiště - moduliště nebo diorámy. Rozpis součástek je uveden výše. Komentáře na el. schématu je nutné dodržet, jinak dojde ke spálení polovodičových prvků. Napájení je možné jak střídavým, tak stejnosměrným napětím 12 - 16 V. Ještě pro upřesnění silové součástky KU 602, lze nahradit v zapojení KU 606 a naopak. KU 602 je dvojice tranzistorů v Darlingtonově zapojení a lze s ní nahradit součástku - regulační tranzistor KU 606.

Rok výroby: asi 2006

Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice

Použité součástky:

D1: KY 701 D2: 1N4007
D3+D4+D6+D7+D8+D11+D12: LED-dioda(libovolný typ) R1+R2+R3+R4+R10+R11+R12+R17: 870
R5+R6+R7+R8+R9+R13+R14+R15+R16+R18: 10k
R21: 5k (potenciometr)
R19: 68/10W C1: 10M
C2: 10M Pro zvětšení časové prodlevy je nutno zvětšit kapacitu.
R20: 820
T10: KF 517 T4+T8+T9: KU 606 (KU 602)
T1+T2+T3+T5+T6+T7: KF 508
R22 (náhradní schéma na druhém obrázku)Elektronické obvody - rozcestníkModelová železnice - Hl. stránka