Modelová železnice

Modelová železnice

Časový spínač domácí modelové železnice


Modelová železnice - hl. stránka > Elektronická zapojení > Vratná smyčka

Toto zapojení vratné smyčky je nejjednodušší variantou a lze jej úspěšně aplikovat i ve venkovním prostředí. Smyčku lze takto zapojit i bez první dvojice diod s tím, že musí být délka kolejí mezi izolacemi větší než maximální délka vlaku - soupravy, aby nedocházelo ke zkratování kovovými koly vozů.

Rok výroby: 1996

Modelová železnice-smyčka

Použité součástky: 4*dioda KY 701
Modelová železnice - Hl. stránkaLinkovnik