Modelová železnice

Modelová železnice

Model parní lokomotivy U 25.0 (U 25.9, K 25.0, K 25.9) Krauss - recenze


Modelová železnice - hl. stránka > Lokomotivy rozcestník > Parní lokomotivy > U 25.0 (U25.9)

Model parní lokomotivy U 25.0 produkce firmy LGB je vlajkovým modelem této firmy. Model dvojkupláku Steinz prošel od svého vzniku až do dnešní podoby několika změnami. Původní kovový rozvod O&K byl vyměněn za plastový Allan-Trickův, původní uložení dvojkolí bylo také změněno. Původní půlený plastový rám se změnil na celistvý s horním a dolním krytem. Jistými obměnami prošel i motor montovaný do tohoto modelu. Změnami také prošel komín s generátorem kouře. Původní baňatý komín na dlouhé tyči (kouřový generátor), který zasahoval přez celou dýmnici až na dno podvozku a byl pro napájení 18V byl vyměněn za plastový s vložkou kouřového generátoru pro napájení 5V. Tuto vložku kouřového generátoru pro 5V lze podle potřeby měnit za kouřové vložky na 18V nebo 24V dodávané jako standartní ND firmou LGB (Seuthe).

Dnešní model U25.0 LGB má kulatý motor se dvěma šneky, které pohání obě spřažená dvojkolí. Toto uspořádání podvozku je zvoleno u mnoha dalších dvounápravových modelů firmy LGB. Sbírání el. napětí z kolejí je zajišťováno jednak sbíracími kartáčky z kol a pak také sbíracími botkami přímo z kolejí. Model U25.0 je odolný proti dešti a nepříznivým klimatickým podmínkám. Výjimkou je pouze velká průtrž mračen, kdy může dojít k zatečení vody do kotle. Je jej možno provozovat na venkovní zahradní železnici. Model U25.0 je ve většině startsetů firmy LGB , avšak v těchto startsetech chybí dokumentace k modelu U25.0 Steinz - zde se zřejmě počítá, že si uživalel - zákazník firmy LGB koupí další model U25.0 Steinz solo, kde již dokumentace nechybí.


Model U25.0 (U25.9) Krauss - LGB


V roce 2013 se mi na zahradní železnici porouchal model U25.0 LGB. Vyhořela mi částečně základní deska uložená v ležatém kotli modelu. Po předchozí konzultaci zda náhodou nejde o nějaké samovolné přeprogramování oné základní desky jsem musel model opravit - upravit. Problém byl nakonec vyřešen přemostěním základní desky a dosazením nového vypínače do kabiny strojvedoucího. Dále odvodněním kabiny strojvedoucího a prostoru, která se nachází v rámu pod kabinou. Připojení kablíků k vypínači bylo doplněno rozdělávacím konektorem pro případnou demontáž podvozku a kabiny lokomotivy.
Níže popsaný způsob demontáže podvozku se vztahuje na modely vyrobené po roce cca. 1998. Pro demontáž starších modelů LGB Steinz je potřeba použít "Servicebuch", protože model respektive jeho podvozek je sestaven trochu jinak.
Demontáž podvozku zahájíme odmontováním pluhů lokomotivy jak je znázorněno na níže uvedených obrázcích. Jako další povolíme čtveřici vrutů pod spřáhly. Pro uvolnění podvozku z červeného rámu je potřeba povolit táhlo Allan-Trickovy kulisy rozvodu. Celý rám podvozku vytáhneme tahem za spáhla a posléze odpojíme hl. konektor z podvozku modelu. Z hlavního konektoru podvozku odpájíme dva krajní vodiče, které napájí motor lokomotivy. Odpájené vodiče zaizolujeme izolační páskou.
Pro novou elektroinstalaci vyvrtáme otvor v podlaze kabiny strojvedoucího o průměru cca. 9mm. Tak velký průměr je z důvodu možnosti protažení oddělovacího konektoru pro případnou další demontáž kabiny modelu. Dále je potřeba vypilovat otvor do zadní části kabiny pro vypínač napájení elektromotoru a vyvrtat dva otvory o průměru 2mm pro jeho přichycení.
Pak spájíme vodiče k vypínači a konektoru. Vypínač spolu s oddělovacím konektorem vypínače (bílá kostka) vmontujeme do kabiny strojvedoucího. Hlavní konektor podvozku, který má čtyři pájecí body a vede k němu čtyřžilový kablík jehož krajní vývody jsme odpájeli odpojíme od podvozku. Druhou část oddělovacího konektoru vypínače (bílá kostka) osadíme dvěma vodiči jejichž druhý konec připájíme k levé nebo pravé dvojici kontaktů hlavního konektoru (černá kostka) na podvozku modelu. Druhou dvojici kontaktů hl. konektoru galvanicky propojíme.
Před opětovném složením modelu ještě nutné protáhnout oddělovací konektor vypínače (bílá kostka) s vodiči podlahou kabiny strojvedoucího a vyvrtáním odvodňovacích otvorů v rámu pod kabinou strojvedoucího. Dále je potřeba odstranit část vrchní přepážky rámu podvozku pro protažení vodičů s oddělovacím konektorem.
Po těchto úpravách můžeme spojit konektor vypínače s hlavním konektorem podvozku a model složit dohromady. Před přišroubováním podvozku do hl. červeného rámu doporučuji lokomotivu ještě vyzkoušet zda vypínač není porouchaný či zkratovaný. Po projetí modelu jej pak můžeme sešroubovat. Nakonec připevníme modelu oba pluhy a vyrazíme do provozu zahradní železnice.


Pro lepší přehled montážních celků podvozku modelu U25.0 (U25.9) je zde schéma modelu. I po zapojení nového vypínače model U25.0 nejezdil uspokojivým způsobem. Zkratovala základní deska v kotli. Byla proto odpojena a také byl při té příležitosti odstraněn mřížkovaný kryt komína pro lepší aplikaci kouřové kapaliny do útrob kouřového generátoru U25.0.

Na obrázcích výše je vyobrazeno odstranění krycí mřížky z krytu báně komína parní loko. U25.0 pro lepší nalití dýmotvorné kapaliny do dýmového generátoru modelu. Největší problém tkví v sundání krytu komína modelu U25.0 a proto je to zde vyfoceno. Způsob odstranění mřížky z tohoto krytu záleží jen na libovůli majitele modelu, protože jde o velmi jednoduchou věc, kterou nelze nějak "zvorat" či "zprasit". Mřížka je z plastu stejně jako kryt, takže jde bez problémů odvrtat, odbrousit, odříznout skalpelem.
Zvlášť umístěný a zapojený vypínač elektrického napájení motorku umožňuje generování dýmu i při nejedoucím modelu loko. Opět některé věci možná nejsou dost popsány - je to protože v podstatě všechny modely LGB jsou elektricky analogově zapojeny "na jedno kopyto" a největší problém spočívá v tom jak se do nich dostat - jak model rozebrat a jak se dostat k hlavnímu konektoru, který je umístěn na podvozku. Od hlavního konektoru podvozku - ten zajišťuje napájení motorku (krajní svorky - motorek, prostřední svorky jsou od sbírání z kol a smetáků) vedou dráty k vypínači, který je umístěn na plášti kabiny modelu U25.0 (U25.9) LGB. Spojovací konektor u vypínače je z důvodu možnosti příští demontáže podvozku loko. od skříně a kotle loko.
Pro označení lokomotivy U25.9 lze také použít tabulku s označením K25.9 nebo K25.0 - označení u železničních společností v maďarsky mluvících oblastech v předmnichovském Československu. Model U25.0 nebo U25.9 či K25.0 by rozhodně neměl mít označení ČSD, protože tehdejší ČSD tento typ loko. (Krauss-Linz) nevlastnila. Nicméně mnoho ostatních soukromých firem a dopravců ano. Na území tehdejšího Československa se vyskytovalo reálně cca. 50 těchto úzkokolejných strojů na různých rozchodech a není vyloučeno, že ČSD na nich zajišťovaly údržbu nebo jejich odbornou obsluhu. Jinak u ČSD sloužily "papírově" loko. U25.001, U25.005 a U25.010 O&K s rozvodem Heusinger-Walschaert.