Modelová železnice

Modelová železnice

Hrubá stavba modelového kolejiště


Modelová železnice - hl. stránka > Kolejiště rozcestník > Kolejiště-stavba

Tato stránka představuje hrubou stavbu domácího kolejiště krok za krokem. Stránka je pro názornost doplněna fotografickými materiály. Kolejiště je sestaveno z několika rozebiratelných součástí kvůli malování v místnosti a kvůli stěhování.
Jako stavební materiál byla použita dřevotříska doplněná v některých místech masivem, překližkou a balsou. Jako nohy byla použita jednak dřevěná konstrukce a také sériové kovové nábytkové nohy. Dřevotříska byla použita jako základní deska a to ve všech segmentech - částech kolejiště. Dále byla použita také na podklad kolejí ve vyšších niveletách než základní deska. V místech, kde již deska dřevotřísky byla příliš tlustá, byla použita překližka a v nájezdech kolejí ze základní desky byla použita balza. Přeližka byla také použita jako ohradník základní desky kolejiště. Dřevěný masiv - hranoly a latě byly použity jako stojky nebo podpěrné trámy pod dřevotřískové desky. Jako spojovací materiál byly požity vruty a jako spojovací elementy pro uchycení hranolů-stojek byly použity ocelové úhelníky. Podkladovou barvou pod kolejemi byl hnědý Balakryl v jedné vrstvě. K připevnění kolejí na podkad byly použity malé hřebíčky 1*10mm. Stoupání trati je 3-3,5% jak v přímé tak v obloucích.
Dřevotříska pro toto kolejiště byla použita z důvodů jeho poměrně malých rozměrů. Pro větší zastavěnou plochu modelového kolejiště by se místo dřevotřísky použil rošt z hranolků dřevěného masívu na který by pak byla položena deska dřevotřísky. To vše je z důvodu odlehčení celého zařízení a možnosti jeho stěhování.Další snímky již ukazují trakční zkoušky na nové trati. Jako zátěžová souprava byla vybrána vozová souprava patrových vozů a dvojice patrových vozů. První souprava představovala fyzickou zátěž pro trakční vozidla, druhá pak kontrolovala kvalitu položených kolejí a výhybek neboť vyniká ve vykolejování - špatná kinematika spřáhla a uložení podvozků.


Do stránky hrubá stavba kolejiště jsem také zahrnul montáž ručního ovládání výhybek. Ruční ovládání výhybek na tomto kolejišti je provedeno pomocí lanovodů - bovdenů a pák. Systém ovládání výhybek funguje zcela spolehlivě a je techniky i cenově velmi nenáročný. Větší problém zde vznikl z důvodů použití dřevotřísky jako základní desky. Musí se zde použít dlouhý vrták pro vyvrtání šikmých otvorů do tlusté dřevotřísky pro lanovody výhybkových ovladačů. Při použití roštu z dřevěných hranolů se provádí instalace lanovodů provrtáním těchto hranolů a jejich protažením skrz tyto otvory.