Modelová železnice

Modelová železnice

Trakční zkoušky modelů lokomotiv na kolejišti


Modelová železnice - hl. stránka > Lokomotivy rozcestník > Trakční zkoušky

Tato stránka představuje zápis trakčních zátěžových zkoušek vozidel na modelovém kolejišti. Každá lokomotivní řada má svůj komentář jak v příslušné trakční zkoušce uspěla a text je doplněn obrázkovými fotografickými materiály. Zátěžové soupravy byly sestaveny dohromady tři. Dvě soupravy byly tvořeny osobními vozy, třetí zátěžová souprava byla sestavena z vozů nákladních. Největší jízdní odpory v tomto směru mají patrové soupravy a čtyřnápravové vozy Schicht (později VEB Prefo Dresden). Proto byly vybrány do zátěžových souprav, protože představují pro lokomotivní modely ty největší zátěže. Nákladní vozy starší i novější provenience mají mnohem nižší jízdní odpory a proto představují mnohem menší zátěž pro trakční modely a proto byla také sestavena jen jedna nákladní zátěžová souprava.
Model kolejiště má stoupání kolejí 3-3,5% a trakční modely se s tím popasovaly s různým výsledkem. Celkově lze ale říci, že trakčně dopadly lépe modely starší (předlistopadové) provenience (zejména modely parních loko.), které budou ještě doplněny. Co do jízdních vlastností (kymácivost a hlučnost) dopadly o něco lépe modely nové (polistopadové)provenience z důvodů lepší kvality vyráběných dvojkolí.


Model T679.2 - Ragulin PIKO

Modelová železnice - T679.2 Modelová železnice - T679.2 Modelová železnice - T679.2 Modelová železnice - T679.2 Modelová železnice - T679.2

Model Ragulina od fy.- Piko ve zkouškách uspěl. Nutno dodat že model z výroby byl ještě upravován doplněním dalšího olověného balastu pro získání lepších jízdních vlasností. Jinak model nebyl dále upravován. Někteří modeláři a uživatelé se jej dnes zbavují neboť je na trhu mnohem kvalitnější verze od fy. ROCO. Navíc firma ROCO dnes nabízí originálnější české modely než je řada T679.2, která se u nás vyskytovala pouze ve zkušebním provozu v Brně-Maloměřicích. Celkově lze říci, že model vytáhl bez problémů všechny zátěžové soupravy na stoupání 3-3,5% při napětí regulátoru zdroje FZ1 cca. 9V.

Model T679.2 - Ragulin ROCO

T679.2 T679.2 T679.2 T679.2 T679.2

Model Ragulina od fy.- ROCO samozřejmě ve zkouškách uspěl - jde totiž zřejmě o nejsilnější model v celé šíři produkcí všech firem s výjimkou vícedílných lokomotivních modelů. Model od ROC-a má jednu určitou nevýhodu a to že představuje již modernizovanou lokomotivu BR130 bývalých drah DR NDR. Tato řada BR130 byla modernizována na BR131 později na BR231 a BR232 DB. Model odpovídá již této modernizaci, takže se od původního liší pátým postranním oknem a trochu jinou střešní nástavbou. Model BR232 DB vytáhl jinak bez problémů všechny zátěžové soupravy na stoupání 3-3,5% při napětí regulátoru zdroje FZ1 cca. 9V.

Model T478.1 - (BR290) ROCO

Modelová železnice T478.1 Modelová železnice T478.1 Modelová železnice T478.1 Modelová železnice T478.1 Modelová železnice T478.1

Model T478.1 (vlastní výroba) na podvozku BR 295 od fy.- ROCO ve zkouškách uspěl dík adhezním bandážím na jedné nápravě. Při použití modelu bez bandáží lokomotiva zátěžovou soupravu osobních vozů neutáhla. Lokomotiva dík zvlášť montovaným spřáhlům přímo na podvozky má lepší kinematiku pro modely patrových vozů fy. Bramos, které jsou na to poměrně citlivé. Bandážovaný model motorové lokomotivy T478.1 vytáhl zátěžové soupravy na stoupání při napětí regulátoru FZ1 cca 9V.

Model 1016 - ÖBB - Taurus Piko

Modelová železnice Taurus 1016 Modelová železnice Taurus 1016 Modelová železnice Taurus 1016 Modelová železnice Taurus 1016 Modelová železnice Taurus 1016

Model loko. Taurus 1016 od fy.- Piko ve zkouškách uspěl jen částečně - nevytáhl zátěžovou soupravu 5-ti čtyřnápravových vozů Bautzen. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že je model určen k provozu s moderními soupravami rychlíkových vozů nové generace, se kterými nemá trakční potíže, tak tato skutečnost není na závadu.

Model E 03 - DB doutník - ROCO

Modelová železnice E03 Modelová železnice E03 Modelová železnice E03 Modelová železnice E03 Modelová železnice E03

Model loko. E03 doutník od fy.- ROCO ve zkouškách uspěl jen částečně - vytáhl zátěžovou soupravu 5-ti čtyřnápravových vozů Bautzen se značnými potížemi (tento model nemá adhezní bandáže). Avšak stejně jako model Taurus 1016 od fy. Piko je tento model určen pro provoz s moderními soupravami rychlíkových vozů nové generace, se kterými nemá trakční potíže, takže tato skutečnost není na závadu dalšího provozu. S nákladní soupravou testován nebyl, protože velká předloha elektrické lokomotivy E03 (BR103) s těmito druhy vlaků nejezdí.

Model E 42 - DR - Piko

Modelová železnice E42 Modelová železnice E42 Modelová železnice E42 Modelová železnice E42 Modelová železnice E42

Model elektrické lokomotivy E42 od fy.- Piko (předlistopadová verze) ve zkouškách uspěl jen částečně - nevytáhl zátěžovou soupravu 5-ti čtyřnápravových vozů Bautzen (tento model nemá adhezní bandáže). Avšak tento model je určen pro provoz se soupravami nákladních vlaků, které nemají tak velké jízdní odpory a se kterými tento model nemá trakční problémy. Proto tato skutečnost není na závadu dalšího provozu.
Nová verze modelu elektrické lokomotivy E42 DR Piko má stejné uspořádání pojezdu a stejné vlastnosti jako model ES499.1 od stejné firmy.

Model BR52 DR (555.0 ČSD) - Piko

Modelová železnice BR52 Modelová železnice BR52 Modelová železnice BR52 Modelová železnice BR52 Modelová železnice BR52

Model parní lokomotivy BR 52 s kondenzačním tendrem od fy.- Piko-Guetzold (předlistopadová verze) ve zkouškách uspěl. vytáhl všechny zátěžové soupravy bez jakýchkoli problémů dík adhezním bantážím a velkému balastu v hnacím tendru. Tento model je určen zejména pro vozbu nákladních vlaků, které v modelovém provedení mají nižší jízdní odpory, je tento model pro každé kolejiště velkým přínosem.

Model BR44 DR - ROCO

Modelová železnice BR44 Modelová železnice BR44 Modelová železnice BR44 Modelová železnice BR44 Modelová železnice BR44

Model parní lokomotivy BR 44 s klasickým uhelným tendrem od fy.- Roco ve zkouškách uspěl jen částečně. Nevytáhl zátěžovou soupravu rychlíku s vozy Bautzen-Prefo dík slabšímu malému Roco - motorku. Vzhledem k faktu, že tento model je určen pro vozbu nákladních vlaků, je tato skutečnost méně důležitá a model je přínosem pro domácí modelový provoz na kolejišti.