Modelová železnice

Modelová železnice

Železniční vlečky kolejiště


Modelová železnice - Hl. stránka > Kolejiště-rozcestník > Železniční vlečky

Stránka modelů železničních vleček na domácím modelovém kolejišti představuje dvě železniční vlečky. Jedna z vleček je úzkokolejná (HOe) a druhá má normální rozchod (HO) a navazuje na strojovou stanici. Vlečka má oblouk R250 mm a má za úkol zásobování uhlím místní plynárnu a kotelnu. Z železniční vlečky normálního rozchodu je uhlí překládáno do uhelných skladů plynárny a kotelny a také do úzkokolejných vozů pro vytápění strojové stanice na úzkém rozchodu na druhém konci úzkokolejky.
Koleje obou vleček jsou nebo budou zapuštěny do silnice pomocí balsových prkének tl.3, 2,5 a 1mm. Balsa je pak polepena silniční folií kamenné dlažby. Viditelné části štěrkového lože jsou polepeny dekorační štěrkovou folií Auhagen. Vlečka normálního rozchodu je obsluhována motorovou lokomotivou T333.0 nebo T334.0. Lze také použít model T444.1 na podvozku Roco, který poloměr vlečkového oblouku 250mm hravě zvládne. Obě modelové vlečky stejně jako strojová stanice jsou položeny ve vodorovné niveletě. Součástí vlečkového areálu je také strojní stanice ve které jsou dislokována hnací vozidla pro obsluhu normálně-rozchodné vlečky a motorové vozy (M262.0, M152.0 a M140.3) místních spojů.
Na některých fotografiích je zobrazen drtič lomového kameniva poblíž strojové stanice, který tam nepatří - bude přemístěn na jiný model-diorámu-kolejiště, která ještě není hotova. Proto model drtiče kamene stojí poblíž strojové stanice dělá dojem sila nebo sýpky. Na místě, kde právě stojí drtič by měl být výdejní stojan nafty a skládka uhlí včetně uhelného jeřábu.


Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka
Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka Železniční vlečka