Modelová železnice

Modelová železnice

Stavba modelového kolejiště HOe


Modelová železnice - hl. stránka > Kolejiště rozcestník > Kolejiště HOe

Tato stránka představuje stavbu modelového kolejiště na úzkém rozchodu HOe. Modelové kolejiště HO uvedené na stránkách modelové železnice má jako jistý doplněk provozu v sobě nainstalován model úzkokolejky na rozchodu 9mm H0e. Jako modelové kolejivo je použit materiál od firmy Peco pro velikost N o rozchodu 9mm. Jako výhybky byly použity střední výhybky Peco velikosti N. Ve velikosti HO toto představuje skutečný rozchod cca. 760mm. Model úzkokolejky HOe je koncipován ve vodorovné niveletě s jednou vratnou smyčkou na konci dráhy. Druhý konec trati je úzkokolejná vlečka obsluhující místní lokomotivní depo a místní plynárnu-koksárnu a skladovací oblasti. Vratná smyčka na druhém konci úzkokolejné dráhy je koncipována jako širá trať s malým nádražíčkem a zájezdní restaurací.Úsek mezi oběma vratnými smyčkami je veden po betonovém viaduktu a malou stanicí (výhybnou) na normálněrozchodném nádraží velikosti HO. Jako vycpávka krajiny byl použit pěnový polystyren, pro tvorbu trávy - porostu zase dekorační chlupatá folie od firmy Auhagen. Pro výrobu modelu betonového mostu byl použit dřevěný hranol doplněný o postranní lišty z překližky. Zábradlí na betonovém mostě je vyrobeno z měděného drátu. Nástupiště úzkokolejky v obou stanicích je zhotoveno z tuhé bukové balsy. Poté je polepeno dekorační folií dlažby od firmy Auhagen. Štěrk úzkých kolejí je použitý vylouhovaný čaj. Fotogalerie části kolejiště HOe také obsahuje foto s modelem motorové lokomotivy (TU36.0) pro polní dráhy - Feldbahn (horní obrázek - první zleva). Nový model této loko. nestojí kvalitou za moc, ale lze jej v domácích podmínkách upravit tak, aby pěkně jezdil.

Poslední řádek obrázků ukazuje již skoro hotovou část kolejiště HOe - jde o lokální zastávku se zájezdním hostincem. Na zastávce stojí souprava ČSD-ČD-JHMD s TU47.0 a Balmú. V pozadí je vidět horská noclehárna s rozhlednou.Modelová železnice - Hl. stránka