Modelová železnice

Modelová železnice

Výkresy a schémata modelového kolejiště HO


Modelová železnice - hl. stránka > Kolejiště rozcestník > Kolejiště H0 výkres

Tato stránka představuje výkres a schémata stavby domácího kolejiště H0. Krom základního výkresu uspořádání kolejí, je také zakreslena niveleta kolejí pro možnou realizaci sklonu trati - tj. zda vlak je schopen soupravu vytáhnout či nikoli. Stoupání kolejí je zde 3-3,5%. To je zejména v obloucích mezní hodnota. Na větším sklonu již některá trakční vozidla soupravy neutáhnou jak bude popsáno na dalších stránkách trakčních zkoušek. Dráha je koncipována jako průběžná elektrifikovaná jednokolejka bez vratných smyček (původní varianta měla dvě vratné smyčky nad sebou) se stoupáním 3-3,5%. Kolejiště má dvě nádraží z toho je jedno skryté (na výkrese je naznačen jen tunel). Skryté nádraží se nachází pod hlavní stanicí a na milimetrovém papíře není vyznačeno. Obě nádraží mají čtyři dopravní koleje. Viditelné nádraží má navíc depo-strojovou stanici a kolej manipulační. Celé kolejiště bylo kocipováno tak, aby byla možnost sestavení co nejdelších vlakových souprav (mezinárodní rychlíky - tj. cca 7 vozů), což se při délce 3m staničních kolejí horního i skrytého nádraží podařilo. Výkres kolejiště je pro jednoduchost kreslení pořízen na milimetrovém papíře. Poslední dva snímky ukazují již hrubou stavbu kolejiště.
První dva obrázky jsou výkresy kolejiště HO. Třetí pak ukazuje minimální rozměry - možnosti vratné smyčky. Poslední dva jsou obrázky jeho počátku stavby.