Modelová železnice

Modelová železnice

Modelová železnice

Stránky domácí modelové železnice jsou zaměřeny na stavbu kolejiště, vozidel a elektronická zapojení modelových železnic. Ve fotogaleriích čtenář najde tipy a řešení dané problematiky domácí modelové železnice nejen v měřítku 1:87 HO, ale i v jiných modelových velikostech - HOe, TT a G.
Stránky modelové železnice se postupně budou rozšiřovat nejen o vozidla a jejich recenze, elektrická analogová zapojení, stavbu kolejiště, ale také o stavby na modelovém kolejišti (asi to budou převážně seriově vyráběné stavebnice) a domácí tvorba keřů a stromů z drátu a švédského lišejníku anebo z drátu a dekorační folie. Digital na domácím modelovém kolejišti neplánuji z důvodu nejen poněkud vyšší přizovací ceny, ale i z důvodu nekompaktibility starších modelů pro digitální provoz a také z důvodu jisté poruchovosti digitálního systému. Modelové kolejiště bude mít ruční ovládání výhybek z důvodu minimální poruchovosti tohoto systému a také bude mít vrchní trolejové vedení pro modely elektrických lokomotiv. U modelů jednokolejek s trolejí je totiž jenodnodušší údržba kolejí než u modelů dvojkolejných tratí modelové železnice.
Na stránkách modelové železnice v oddíle lokomotivy jsou uvedeny stránky trakčních zkoušek na domácím modelovém kolejišti s různými zátěžovými soupravami na standartním stoupání 3%. Do zátěžových souprav byly vybrány modely starší provenience, které mají větší jízdní odpory a proto jejich náročnost na kvalitu trakčních modelů je poněkud vyšší než u modulového kolejiště, kde se většinou jezdí po rovině nebo po mnohem menších stoupáních.
Na stránkách modelová železnice se také bude vyskytovat oddíl věnovaný větším měřítkům než je běžná velikost HO a to konkrétně velikosti G v měřítku 1:22,5. Dotyčný oddíl velkého měřítka G bude obsahovat i výstavbu domácího modelového kolejiště umístěného z technických důvodů nad nábytkem - tedy divák se kouká na jedoucí soupravu ze spoda z větší vzdálenosti. V oddíle lokomotiv velikosti G je také recenze modelu parní lokomotivy U25.0 firmy Krauss (produkce LGB) ze startsetu LGB. Je to proto, že jaksi ve startsetu (r.v. 1998-2010) chybí k tomuto modelu dokumentace a navíc byla recenze doplněna o opravu - přemostění základní desky, která prodělala poruchu. Zde je vidno, že používat DCC zejména ve venkovním prostředí může být velmi ošemetné. Nakonec jsme také přidali návod na odstranění krycí mřížky dýmového generátoru, kdy je pak možné lépe dolévat dýmotvornou kapalinu do generátoru. Pro elektronické ovládání velkých venkovních modelů pomocí RC-souprav chystáme nové podstránky modelové železnice, protože "digitál" DCC pro velké modely je již určitou elektronickou historií.